Archive for July, 2013

Výpis “invalidních” databázových objektů

V databázovém serveru Oracle může dojít k tomu, že databázový objekt ve schématu není validní, což obzvláště u procedur může být problém. Jak můžeme zjistit invalidní objekty? Pomocí SQL dotazu můžeme zjistit, jestli jsou nějaké objekty invalidní a kolik jich je: select object_type,count(*) from user_objects where status = 'INVALID' group by object_type; Můžeme si také vypsat všechny invalidní objekty: select * from user_object where status =...

Členství uživatele ve skupinách AD

Zjištění resp. výpis skupin, jejichž je uživatel členem není zcela triviální a není možné se na tuto informaci dotázat, jako na vlastnost objektu uživatele. Je potřeba to trochu obejít. Musíme tedy nejprve projít všechny skupiny Active Directory a zjistit, jestli je daný uživatel jejich členem, následně si vypíšeme skupiny, v nichž je daný uživatel zařazen. Ve skriptu musíme nejprve načíst modul ActiveDirectory, abychom mohli pracovat s patřičnými...

Přidání skupiny Administrators do SQL Serveru

Od verze SQL Serveru 2008 již není lokální skupina Administrators defaultně nastavena jako Login SQL Serveru. Pokud potřebujeme přidat lokální skupinu uživatelů jako Login do SQL server je potřeba ji však zadat jako: BUILTIN\Administrators Pokud skupinu zadáme např. přes Management studio a vyhledáme ji přes Vybrat objekt, je tato skupina označena jako NAZEV_PC\Administrator a SQL Server ji nedokáže najít a následuje chyba: Create failed for Login...

Promazávání starých databází na SQL Serveru

Před nějakou dobou jsem narazil na problém se specifickými uživateli MS SQL Serveru. Specifické bylo v tomto případě to, že z důvodu své pracovní náplně vytvářeli tito uživatelé velké množství databází na SQL Serveru, které vždy dočasně použili, ale poté samozřejmě nesmazali. Vzhledem k tomu, že nad jednotlivými databázemi spolupracovalo více lidí a doba použití byla mezi jedním dnem až zhruba třemi měsíci, nebylo možné uživatele administrativně...