Archive for June, 2014

Spouštění skriptů se změnou ExecutionPolicy

V některých případech chceme ponechat nastavenou hodnotu ExecutionPolicy na Restricted, ale zároveň potřebujeme spustit Powershell script. Můžeme tedy použít nastavení Execution Policy při spuštění powershellu, např.: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File script.ps1 Tímto způsobem můžeme spustit i konzoli Powershellu, tak že povolíme (popř. naopak zakážeme) spouštění skriptů v dané konzoli. powershell -ExecutionPolicy RemoteSigned Příkaz spustí...