Šifrované připojení (SSL) k SQL Serveru

Pro splnění bezpečnostních požadavků je v poslední době žádoucí šifrovat veškerou komunikaci klienta s SQL Serverem. Standardně probíhá komunikace nešifrovaně (šifruje se pouze výměna přihlašovacích údajů). Jak tedy nastavit šifrovanou komunikaci s SQL Serverem? První, co je potřeba pro zprovoznění šifrovaného spojení s SQL Serverem, je zajistit certifikát pro SQL Server. Jedná se o certifikát vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou, resp....

Co je vlastně NULL?

Co je vlastně v SQL Serveru za hodnotu to NULL? Z pohledu Microsoft SQL Serveru je NULL popsána jako neznáma hodnota. Není to tedy nula [0], není to nic [], není to ani prázdný textový řetězec ['']. A z toho pak vyplývá i chování této hodnoty při porovnávání. Tím, že jde o neznámou hodnotu, tedy něco, co nevím, co je, nemohu ani jednoznačně říct, jestli se NULL = NULL. Například představme si následující tabulku...

Jak dostat data z Powershellu do Excelu

Pro zápis dat, resp. jejich přenos do Excelu, za účelem např. dalších složitějších analýz a reportování, existuje v Powershellu dvě základní možnosti. Jednak můžeme data vyexportovat do textového souboru CSV a následně je v Excelu otevřít, resp. naimportovat, nebo můžeme Excel přímo otevřít a data zapisovat přímo do excelovského sešitu. Zápis dat pomocí textového souboru CSV Zápis dat do textového souboru pomocí cmdletu Export-Csv, který se...

Geokódování v Powershellu pomocí Google Maps

Geokódování je proces, při němž se k zadané adrese dohledávají zeměpisné souřadnice. S využitím Google Maps API Web Services je to pomocí Powershellu velmi jednoduché. Google Maps API Web Services vrací na požadavek JSON nebo XML dokument, který obsahuje informaci o adrese, souřadnice adresy a souřadnice pro optimální zobrazení. Pro získání zmíněného výstupu stačí poslat požadavek s patřičnými parametry na...

Odstranění diakritiky

V rámci různých skriptů můžeme občas potřebovat odstranit z načtených textů českou diakritiku (např. chceme-li následně text poslat jako smsku). Ke změně určitého znaku v textu na jiný můžeme použít operátory -replace nebo -creplace. Operátor creplace rozlišuje malá a velká písmena a je pro nás tedy vhodnější. $text = "Žluťočký kůň úpěl ďábelské ódy" $text = $text -creplace("á","a") $text = $text -creplace("ě","e") $text = $text...

Spouštění skriptů se změnou ExecutionPolicy

V některých případech chceme ponechat nastavenou hodnotu ExecutionPolicy na Restricted, ale zároveň potřebujeme spustit Powershell script. Můžeme tedy použít nastavení Execution Policy při spuštění powershellu, např.: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File script.ps1 Tímto způsobem můžeme spustit i konzoli Powershellu, tak že povolíme (popř. naopak zakážeme) spouštění skriptů v dané konzoli. powershell -ExecutionPolicy RemoteSigned Příkaz spustí...

Outlook 2013 padání při Odeslání mailu

Vyskytne-li se problém s padáním a restartem aplikace Outlook 2013 při kliknutí na tlačítko Odeslat, jde pravděpodobně o některý z následujících problémů: Doplněk Antivirového softwaru Pokud je nainstalován a spuštěn doplněk antivirového systému, může být příčinou problému. Doplněk je potřeba vypnout v Možnostech -> Doplňky -> Doplňky modelu COM -> Spravovat… a zrušit zatržítko u odpovídajícího doplňku. Poškozený soubor lokální...

Outlook zobrazování kontaktů na mapách

Outlook umožňuje zobrazit Kontakt na mapě, ale defaultně je to mapa na Bingu, což není u nás úplně ideální. Nicméně je možné změnit mapový server na kterém se bude vyhledávat. Bohužel to není úplně jednoduché, je totiž nutné změnit klíč v registru, který se navíc ještě s verzí Outlooku mění. Klíč a hodnota v registru pro Outlook 2007: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General] "MapScriptURL" Klíč a hodnota v...

Vypnutí User Account Controll (UAC)

Abychom se nenudili změnil Microsoft chování konfigurace řízení uživatelských účtů [User Account Controll] ve Windows 8. Změna spočívá v tom, že UAC se při nastavení na nejnižší úroveň zcela nevypne jak tomu bylo ve Windows 7, ale pouze se nezobrazují některé hlášky atd., ale restrikce zůstávají. Zcela vypnout UAC je možné pouze úpravou registru, kdy změníme hodnotu následujícího klíče na...

Výpis “invalidních” databázových objektů

V databázovém serveru Oracle může dojít k tomu, že databázový objekt ve schématu není validní, což obzvláště u procedur může být problém. Jak můžeme zjistit invalidní objekty? Pomocí SQL dotazu můžeme zjistit, jestli jsou nějaké objekty invalidní a kolik jich je: select object_type,count(*) from user_objects where status = 'INVALID' group by object_type; Můžeme si také vypsat všechny invalidní objekty: select * from user_object where status =...