Confirmation v PowerShellu

Všechny cmdlety v Powershellu, které nějakým způsobem mění nastavení systému mají parametr -confirm. Pokud spustíme cmdlet s parametrem -confirm, dotáže se cmdlet, zda chceme opravdu akci provést.

Cmdlety, které mají parametr -confirm, mají také většinou nastavenu úroveň učinku. Tato úroveň je jednoduše Low, Medium a High, podle toho, jak autor cmdletu vyhodnotil jeho potenciální riziko na systém. Powershell sám má vestavěnou proměnou $ConfirmPreference, která zajišťuje, že cmdlet, jehož účinek je stejný nebo vyšší než proměnná $ConfirmPreference, se bude na potvrzení dotazovat i pokud nebude parametr zadán. Zjištění úrovně účinku:

PS C:\> $ConfirmPreference

Pokud chceme donutit cmdlet, aby nevyžadoval potvrzení, přestože jej automaticky požaduje, můžeme použít následující:

PS C:\> Remote-Item test.txt -confirm:$false

Stejně tak můžeme donutit cmdlet, aby potvrzení požadoval i v případě, kdy jej automaticky nepožaduje:

PS C:\> Remote-Item test.txt -confirm

Komentáře nejsou povoleny.