Outlook zobrazování kontaktů na mapách

Outlook umožňuje zobrazit Kontakt na mapě, ale defaultně je to mapa na Bingu, což není u nás úplně ideální. Nicméně je možné změnit mapový server na kterém se bude vyhledávat. Bohužel to není úplně jednoduché, je totiž nutné změnit klíč v registru, který se navíc ještě s verzí Outlooku mění.

Klíč a hodnota v registru pro Outlook 2007:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General]

"MapScriptURL"

Klíč a hodnota v registru pro Outlook 2010:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\General]

"MapScriptURL"

Klíč a hodnota v registru pro Outlook 2013:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Options\General]

"MapScriptURL"

Do řetězové hodnoty “MapScriptURL” se pak vloží řetězec pro vyhledání a zobrazení adresy na mapovém serveru.

Pro Google Maps:

http://maps.google.com/?q=<0s>, <1s>, <2s>, <3s>, <4s>

Pro Mapy.cz:

http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=<0s>, <1s>, <2s>, <3s>, <4s>

Pro Bing mapy:

http://www.bing.com/maps/?where1=<0s>, <1s>, <2s>, <3s>, <4s>

Pro MapQuest:

http://www.mapquest.com/maps?address=<0s>&city=<1s>&state=<2s>&zipcode=<3s>&country=<4s>

Pro Yahoo Maps:

http://maps.yahoo.com/?q1=<0s>, <1s>, <2s>, <3s>, <4s>

Návrat k defaultními nastavení je pak jen vymazání hodnoty MapScriptURL z registru.

Komentáře nejsou povoleny.