Přidání skupiny Administrators do SQL Serveru

Od verze SQL Serveru 2008 již není lokální skupina Administrators defaultně nastavena jako Login SQL Serveru.
Pokud potřebujeme přidat lokální skupinu uživatelů jako Login do SQL server je potřeba ji však zadat jako:

BUILTIN\Administrators

Pokud skupinu zadáme např. přes Management studio a vyhledáme ji přes Vybrat objekt, je tato skupina označena jako NAZEV_PC\Administrator a SQL Server ji nedokáže najít a následuje chyba:

Create failed for Login 'NAZEV-PC\Administrators'. (Microsoft.SqlServer.Smo)
------------------------------
ADDITIONAL INFORMATION:
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
------------------------------
Windows NT user or group 'NAZEV-PC\Administrators' not found. Check the name again. (Microsoft SQL Server, Error: 15401)

Tento princip platí pro zadání jakékoli lokální vestavěné skupiny jako Loginu do SQL Serveru.

Komentáře nejsou povoleny.