Spouštění skriptů se změnou ExecutionPolicy

V některých případech chceme ponechat nastavenou hodnotu ExecutionPolicy na Restricted, ale zároveň potřebujeme spustit Powershell script. Můžeme tedy použít nastavení Execution Policy při spuštění powershellu, např.:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File script.ps1

Tímto způsobem můžeme spustit i konzoli Powershellu, tak že povolíme (popř. naopak zakážeme) spouštění skriptů v dané konzoli.

powershell -ExecutionPolicy RemoteSigned

Příkaz spustí konzoli Powershellu s nastavením ExecutionPolicy na RemoteSigned, v ní je pak možné spouštět vlastní nebo digitálně podepsané skripty, aniž by bylo nutné měnit obecně nastavení Execution Policy.

Komentáře nejsou povoleny.