Změna názvu počítače s instalovaným SQL Serverem

Pokud je na počítači nainstalován Microsoft SQL Server není možné změnit jeho název, resp. je, ale následně se k SQL Serveru nepůjde připojit. Po změně názvu počítače je nový název SQL Serverem při startu rozpoznán, je ale potřeba změnit i systémová metadata uložená v sys.servers.
Změnu metadat je nutné provést před změnou názvu počítače.
Nejprve se můžeme podívat jaký je název SQL Serveru v sys.servers. K tomu použijeme globální proměnou @@SERVERNAME.

SQL> select @@servername

Samozřejmě se můžeme podívat přímo na sys.servers

SQL> select * from sys.servers

Pro změnu názvu použijeme následující vestavěné procedury. Nejprve odstraníme původní server:

SQL> sp_dropserver PUVODNI_NAZEV;

…v případě použití pojmenované instance:

SQL> sp_dropserver PUVODNI_NAZEV\INSTANCE;

Následně založíme nový server:

SQL> sp_addserver NOVY_NAZEV, local;

…v případě použití pojmenované instance:

SQL> sp_addserver NOVY_NAZEV\INSTANCE, local;

Můžeme si pomocí proměnné @@SERVERNAME ověřit, že se metadata změnila.
Poté je možné změnit název počítače a restartovat

Tímto postupem může být změněn pouze název serveru, ne název instance. V případě použití instance musí zůstat název instance stejný (např. tedy PC1\INSTANCEA se změní na PC2\INSTANCEA). Zároveň tento postup popisuje změnu názvu počítače, kde běží pouze stand-alone SQL server, který se nepodílí na replikaci, není zrcadlen a není na něm provozován Reporting Server.
Pokud je server definován na jiném serveru jako LinkedServer, bude nutné jej znovu nakonfigurovat.

Komentáře nejsou povoleny.