O kategoriích

MS SQL Server

Šifrované připojení (SSL) k SQL Serveru

Pro splnění bezpečnostních požadavků je v poslední době žádoucí šifrovat veškerou komunikaci klienta s SQL Serverem. Standardně probíhá komunikace nešifrovaně (šifruje se pouze výměna přihlašovacích údajů). Jak tedy nastavit šifrovanou komunikaci s SQL Serverem?
Celý článek >>

MS SQL Server

Co je vlastně NULL?

Co je vlastně v SQL Serveru za hodnotu to NULL? Z pohledu Microsoft SQL Serveru je NULL popsána jako neznáma hodnota. Není to tedy nula [0], není to nic [], není to ani prázdný textový řetězec [”]. A z toho pak vyplývá i chování této hodnoty při porovnávání.
Tím, že jde o neznámou hodnotu, tedy něco, co nevím, co je, nemohu ani jednoznačně říct, jestli se NULL = NULL. Celý článek >>

MS Office, PowerShell

Jak dostat data z Powershellu do Excelu

Pro zápis dat, resp. jejich přenos do Excelu, za účelem např. dalších složitějších analýz a reportování, existuje v Powershellu dvě základní možnosti. Jednak můžeme data vyexportovat do textového souboru CSV a následně je v Excelu otevřít, resp. naimportovat, nebo můžeme Excel přímo otevřít a data zapisovat přímo do excelovského sešitu.
Celý článek >>

PowerShell

Geokódování v Powershellu pomocí Google Maps

Geokódování je proces, při němž se k zadané adrese dohledávají zeměpisné souřadnice. S využitím Google Maps API Web Services je to pomocí Powershellu velmi jednoduché.

Google Maps API Web Services vrací na požadavek JSON nebo XML dokument, který obsahuje informaci o adrese, souřadnice adresy a souřadnice pro optimální zobrazení.
Celý článek >>

PowerShell

Odstranění diakritiky

V rámci různých skriptů můžeme občas potřebovat odstranit z načtených textů českou diakritiku (např. chceme-li následně text poslat jako smsku). Ke změně určitého znaku v textu na jiný můžeme použít operátory -replace nebo -creplace. Operátor creplace rozlišuje malá a velká písmena a je pro nás tedy vhodnější.

$text = "Žluťočký kůň úpěl ďábelské ódy"
$text = $text -creplace("á","a") Celý článek >>

PowerShell

Spouštění skriptů se změnou ExecutionPolicy

V některých případech chceme ponechat nastavenou hodnotu ExecutionPolicy na Restricted, ale zároveň potřebujeme spustit Powershell script. Můžeme tedy použít nastavení Execution Policy při spuštění powershellu, např.:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File script.ps1

Tímto způsobem můžeme spustit i konzoli Powershellu, tak že povolíme (popř. naopak zakážeme) spouštění skriptů v dané konzoli.

powershell -ExecutionPolicy RemoteSigned

Příkaz spustí konzoli Powershellu s nastavením ExecutionPolicy na RemoteSigned, v ní je pak možné spouštět vlastní nebo digitálně podepsané skripty, aniž by bylo nutné měnit obecně nastavení Execution Policy.

MS Office

Outlook 2013 padání při Odeslání mailu

Vyskytne-li se problém s padáním a restartem aplikace Outlook 2013 při kliknutí na tlačítko Odeslat, jde pravděpodobně o některý z následujících problémů:

Doplněk Antivirového softwaru

Pokud je nainstalován a spuštěn doplněk antivirového systému, může být příčinou problému. Doplněk je potřeba vypnout v Možnostech -> Doplňky -> Doplňky modelu COM -> Spravovat… a zrušit zatržítko u odpovídajícího doplňku.

Poškozený soubor lokální Cache

Používá-li Outlook režim s mezipamětí (Cached Exchange) vytváří si vždy lokální kopii schránky v souboru .ost. Soubor je většinou umístěn v

c:\ Users\[uživatel]\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

Soubor je možné analyzovat a případně opravit pomocí programu Scanpst.exe, nebo je možné režim Cached Exchange vypnout, soubor smazat a režim Cached Exchange znovu zapnout, aby se soubor znovu vytvořil.

MS Office

Outlook zobrazování kontaktů na mapách

Outlook umožňuje zobrazit Kontakt na mapě, ale defaultně je to mapa na Bingu, což není u nás úplně ideální. Nicméně je možné změnit mapový server na kterém se bude vyhledávat. Bohužel to není úplně jednoduché, je totiž nutné změnit klíč v registru, který se navíc ještě s verzí Outlooku mění.
Celý článek >>

Windows

Vypnutí User Account Controll (UAC)

Abychom se nenudili změnil Microsoft chování konfigurace řízení uživatelských účtů [User Account Controll] ve Windows 8. Změna spočívá v tom, že UAC se při nastavení na nejnižší úroveň zcela nevypne jak tomu bylo ve Windows 7, ale pouze se nezobrazují některé hlášky atd., ale restrikce zůstávají. Celý článek >>

Oracle

Výpis “invalidních” databázových objektů

V databázovém serveru Oracle může dojít k tomu, že databázový objekt ve schématu není validní, což obzvláště u procedur může být problém. Jak můžeme zjistit invalidní objekty?

Pomocí SQL dotazu můžeme zjistit, jestli jsou nějaké objekty invalidní a kolik jich je:
select object_type,count(*) from user_objects where status = 'INVALID' group by object_type;

Můžeme si také vypsat všechny invalidní objekty:
select * from user_object where status = 'INVALID'

Případně si můžeme nechat vypsat např. všechny procedury a z položku status zjistit, zda jsou validní či ne:
select * from user_object where object_type = 'PROCEDURE'

… nebo vypsat jen invalidní procedury:
select * from user_object where object_type = 'PROCEDURE' and status = 'INVALID'