Archive for May, 2013

Komprimované zálohy databází

Microsoft SQL Server nabízí od verze 2008 možnost vytvářet přímo komprimované zálohy. Od verze 2008 R2 je toto možnost již od edice Standard. Jelikož je komprimovaná záloha podstatně menší než nekomprimovaná, zapisuje se méně dat a tím se výrazně snižuje potřeba diskových I/O operací. Z tohoto důvodu je provedení komprimované zálohy ve výsledku rychlejší než u běžné zálohy. Z důvodu provádění komprese dat se však významně zvyšuje využití...