Archive for July, 2014

Odstranění diakritiky

V rámci různých skriptů můžeme občas potřebovat odstranit z načtených textů českou diakritiku (např. chceme-li následně text poslat jako smsku). Ke změně určitého znaku v textu na jiný můžeme použít operátory -replace nebo -creplace. Operátor creplace rozlišuje malá a velká písmena a je pro nás tedy vhodnější. $text = "Žluťočký kůň úpěl ďábelské ódy" $text = $text -creplace("á","a") $text = $text -creplace("ě","e") $text = $text...