Archive for January, 2015

Geokódování v Powershellu pomocí Google Maps

Geokódování je proces, při němž se k zadané adrese dohledávají zeměpisné souřadnice. S využitím Google Maps API Web Services je to pomocí Powershellu velmi jednoduché. Google Maps API Web Services vrací na požadavek JSON nebo XML dokument, který obsahuje informaci o adrese, souřadnice adresy a souřadnice pro optimální zobrazení. Pro získání zmíněného výstupu stačí poslat požadavek s patřičnými parametry na...